Dementie

Het ‘niet pluis’ gevoel over uw vergeetachtigheid blijkt terecht. Misschien is er verder onderzoek nodig. Maar het kan ook zijn dat de huisarts zelf de diagnose al kan stellen. Alzheimer, of een andere vorm van dementie. Het is een harde boodschap, die veel vragen en onzekerheid oproept bij u en bij de mensen om u heen. Wat betekent dit voor mij? Voor ons samen? Wat komt er op me af? Wat kan ik doen? Welke zorg kan ik verwachten?

In de ketenzorg bij dementie werken alle betrokken zorgverleners samen, om u te helpen de kwaliteit van uw leven zoveel mogelijk op peil te houden. U hebt met één zorgteam te maken. De casemanager dementie van het Coördinatiepunt Zorg in Zoetermeer is daarin de spin in het web.

In de folder ‘Ketenzorg bij dementie – Uw zorg, onze zorg’  leest u wat u van deze ketenzorg kunt verwachten. Ook vindt u er meer informatie over leven met dementie, verwijzingen naar betrouwbare informatie op internet, het Geheugensteunpunt en nog veel meer.