Praktijkondersteuners

Begeleiding van patiënten met diabetes mellitus, astma, COPD en hart- en vaatziekten gebeurt door de praktijkondersteuner mevr. M.Verdier in samenwerking met de huisarts. Zij verzorgen de controles van onder andere de suikerspiegel, nierfunctie, bloeddruk, cholesterol en gewicht. Waar nodig passen zij de medicatie aan. Daarbij hebben we in de praktijk ook de mogelijkheid om de longfunctie te bepalen en een ECG (hartfilmpje) te maken.

Begeleiding van patiënten met psychische en psychosociale problemen gebeurt door onze praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) mevr. L. van Hal en mevr. C. Koolen. De minister van VWS heeft bepaald dat de huisarts vanaf 2014 verantwoordelijk is voor het leveren van zogenaamde Basis GGZ-zorg. Zij ondersteunt de huisartsen in de begeleiding en behandeling van mensen met psychische en psychosociale problemen. Ze voert gesprekken met patiënten met problemen als angsten, depressie, overspannenheid e.d. Het is huisartsenzorg en dus verzekerd. Zij behandelt mensen in samenspraak met de huisarts en kan indien nodig een verder traject uitstippelen en begeleiden.

Een praktijkondersteuner is geschoold om volgens vaste protocollen chronisch zieke patiënten te begeleiden in overleg met de huisarts. Patiënten kunnen hierdoor frequenter en uitgebreider gecontroleerd worden. Daarbij betekent het dat de huisarts meer aandacht kan geven aan andere patiënten en aan chronische patiënten met complicaties. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze samenwerking van huisarts en praktijkondersteuner een betere kwaliteit van zorg oplevert.

Verwijzing via de huisarts is noodzakelijk.

Onder het kopje “Zorgprogramma’s” vindt u meer informatie over de verschillende programma’s.