Klachtenregeling

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de huisartsen en de medewerkers van huisartsenpraktijk Wildeboer & Westerhof. Toch kan het natuurlijk gebeuren dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. Als u ontevreden bent of een klacht hebt over de huisartsen, medewerkers, een gebeurtenis of de organisatie, dan kunt u hieronder lezen wat u kunt doen.  Onze praktijk heeft een klachtenregeling voor  het registreren en behandelen van klachten en de regeling heeft tot doel:

  • dat klacht en klager op goede wijze worden behandeld.
  • dat het hulpverleningsbeleid en de organisatie worden bijgesteld om klachtherhaling te voorkomen

Probeer samen met uw hulpverlener het probleem op te lossen

We stellen het op prijs om de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als een hulpverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen samen met u de onvrede of klacht op te lossen. Uw klacht kan ook betrekking hebben op een praktijkassistente, waarnemer of verpleegkundige die binnen de praktijk werkzaam is.

Eerst praten
Vindt u dat een hulpverlener of medewerker u onrechtvaardig heeft behandeld, een fout heeft gemaakt of u onheus heeft bejegend? Blijf er niet mee rondlopen. Bespreek uw klacht met die hulpverlener zelf. Vaak geeft zo’n gesprek voldoende wederzijds begrip om weer samen verder te kunnen.

Wanneer u de klacht een officieel karakter wilt geven, dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. U kunt het ingevulde formulier afgeven aan de assistentes of huisartsen. We zullen proberen uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Wilt u echter niet rechtstreeks zelf de hulpverlener of medewerker benaderen? En betreft uw klacht een huisarts of een medewerker van een huisartspraktijk in Zoetermeer, Benthuizen of de Huisartsenpost Zoetermeer?

U kunt uw klacht dan schriftelijk kenbaar maken en sturen naar:

Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ),
t.a.v. Klachtopvang,
Croesinckplein 24-26, 2722 EA Zoetermeer

of per e-mail zenden aan klacht@sgzoetermeer.nl

Beschrijf uw klacht in uw eigen woorden: over wie heeft u een klacht, wat is uw klacht en wat zou u willen dat er gebeurt om uw klacht ‘uit de wereld te helpen’. Hierbij is het handig uw geboortedatum of de geboortedatum van de betreffende patiënt door te geven over wie de klacht gaat. Lees de folder ‘Een klacht over onze zorg? Blijf er niet mee lopen!’ of vraag op bovengenoemd adres de klachtenregeling aan.

Andere hulpverleners dan hierboven vermeld, zoals bijvoorbeeld apothekers (ook in de dienstapotheek), diëtisten, podotherapeuten, optometristen, specialist(en) in het ziekenhuis, fysiotherapeuten of oefentherapeuten, hebben hun eigen klachtenregeling, die u in de regel op hun website kunt vinden.

Klachtenfunctionaris 

Levert een gesprek met de betreffende hulpverlener of medewerker niet voldoende op of wilt u geen gesprek aangaan? Dan is het mogelijk een beroep te doen op de ondersteuning van een onafhankelijk klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl). Deze klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

Geschillencommissie
Kunt u zich niet kunt vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling met de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de SKGE of bent u van mening dat de klacht niet is opgelost? Dan is er sprake van een geschil. U kunt het geschil dan schriftelijk voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl).