Zorgprogramma’s

Voor verschillende aandoeningen bestaan in Zoetermeer zorgprogramma’s waarin verschillende hulpverleners samenwerking. Meer informatie en patiëntenfolders kunt u per onderwerp vinden.

COPD

Diabetes mellitus (suikerziekte)

Hart- en vaatziekten

Dementie

Palliatieve zorg