Griepvaccinatie

Griepvaccinatie en pneumokokkenvaccinatie op vrijdag 3 november tussen 14:00 uur en 18:00 uur

De uitnodigingen voor de jaarlijkse griepprik  en de nieuwe pneumokokkenvaccinatie worden begin oktober verstuurd naar alle patiënten die hier voor in aanmerkingen komen. Ontvangt u geen brief en bent u van mening dat u wel tot één van de risicopatiënten behoort neemt u dan alstublieft contact op met de praktijk.

De jaarlijkse griepprik beschermt tegen de ernstige gevolgen van griep (influenza).

Mensen van 60 jaar en ouder, en mensen van alle leeftijden met hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen en mensen met weinig afweer, lopen extra risico om ernstig ziek te worden door de griep. Als u behoort tot één van deze groepen komt u voor de griepprik in aanmerking.

U kunt de griepprik halen op:

Vrijdag 3 november tussen 14:00 uur en 18:00 uur

Plaats:
Gezondheidscentrum Buytenweg
Kentgensplein 26
2717 HS Zoetermeer

Wij verwachten bovenstaande dag een grote toeloop van patiënten, wilt u voor een vlotte afhandeling kleding aandoen waarbij de bovenarm makkelijk te ontbloten is?

Wilt u uw uitnodigingsbrief meenemen als u de griep- of pneumokokkenvaccinatie komt halen?

ZONDER BRIEF, KUNNEN WE U NIET VACCINEREN

De griepprik krijgt u gratis
U hoeft niet naar de apotheek te gaan.
Op bovengenoemde datum geven wij de griepprik. Alleen in uitzonderlijke situaties maken wij een andere afspraak.

Uitnodiging voor het eerst ontvangen?

Als u deze uitnodiging voor de eerste keer ontvangt, is voor u onderstaande informatie van belang.
De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u de griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u ondanks de griepprik toch de griep krijgt, wordt u minder ernstig ziek.
De prik moet u elk jaar opnieuw halen; de beste tijd is tussen half oktober en half november. De prik geeft soms een dag wat pijn in uw arm, maar u wordt er niet ziek van.

Voor meer informatie over de jaarlijkse griepprik, kunt u kijken op www.rivm.nl/griepprik.

Met vriendelijke groet,

Huisartsenpraktijk Wildeboer & Westerhof

This entry was posted in Nieuws and tagged , , , . Bookmark the permalink.