Enquête patiënten ervaringen

Geachte heer/mevrouw,

Graag zouden we van u feedback ontvangen over het functioneren van de praktijk en de medewerkers in het kader van de NHG-Praktijkaccreditering. Met een accreditatie laat een praktijk zien dat deze gestructureerd werkt aan verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie.

Graag nodigen we u uit om een vragenlijst in te vullen over het functioneren van onze huisartsenpraktijk en de individuele huisartsen.

De feedback die we op deze manier over het functioneren van onze praktijk van u krijgen, kunnen we gebruiken voor de verdere ontwikkeling van de praktijk.

Vragen om feedback aan patiënten is een verplicht onderdeel voor de accreditatie van onze praktijk. Uiteraard is het invullen van de vragenlijst anoniem. Het invullen van een vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten. U kunt de vragenlijst invullen door deze weblink aan te klikken:

Vragenlijst over huisarts mevrouw Westerhof

Vragenlijst over huisarts de heer Wildeboer

Vragenlijst over de huisartsenpraktijk als geheel

U kunt via deze weblink geen persoonlijke medische vragen stellen.  Bij medische vragen kunt u het beste contact opnemen met de praktijkassistente.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
huisartsen Wildeboer & Westerhof